Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

raporty i oceny oddziaływania na środowisko

Wersja do druku Poleć znajomemu

W ramach procedur ocen oddziaływania  na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) wykonujemy:

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania raportu OOŚ.
  • raporty oddziaływania na środowisko, w tym raporty oddziaływania na obszary Natura 2000,
  • prognozy oddziaływania na środowisko: polityk, strategii, planów i programów,
  • usługi doradcze dla inwestorów planujących przedsięwzięcia podlegające  strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
  • studia wykonalności,
  • analizy i ekspertyzy środowiskowe

www.zefe.org

Wszystkie opracowania wykonywane są przez zespoły autorskie ZEFE dysponujące niezbędną wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Ekologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1998 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: dendrologii, hydrologii, gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Ekologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie dendrologii, hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Ekologii ZEFE są badania zasobów środowiskowych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i zmian w środowisku naturalnym - także na obszarach chronionych w ramach programu Natura 2000.

Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie zleceń.

raporty i oceny oddziaływania na środowisko - Natura 2000