Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

wartości, misja, wizja oraz cel i strategia firmy Structum

Wersja do druku Poleć znajomemu

ROK ZAŁOŻENIA

1990

MOTTO

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ

NASZE WARTOŚCI

Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie kierujemy się, są:

  • wiedza i doświadczenie praktyczne
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
  • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
  • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Wybrane przez nas wartości określają tożsamość firmy oraz mają decydujący wpływ na trwałość firmy i zaufanie ze strony Klientów.

MISJA FIRMY

Dostarczamy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

WIZJA FIRMY

Jesteśmy stale rozwijającą się innowacyjną firmą technologiczną. Wspieramy naszych klientów i partnerów w podnoszeniu ich efektywności. Dostarczamy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z partnerami, którzy wspierają nas swoją wiedzą i potencjałem organizacyjnym.

Poprzez nasze doświadczenie i wiedzę oraz produkty i usługi dostarczamy naszym klientom i partnerom korzyści biznesowe i strategiczne czynniki ich przewagi konkurencyjnej.

Konsekwentnie inwestujemy w wiedzę i rozwój. Koncentrujemy się na obszarach naszych kluczowych kompetencji. Tworzymy kulturę innowacji i kreatywności.

Ciągły rozwój i wytrwała praca powodują, że zdobywamy pozycję leadera zmian w wybranych niszach nowoczesnych technologii.

Marka Structum to innowacyjność i skuteczność.

CEL FIRMY

Naszym celem jest być liderem zmian na rynku nowoczesnych technologii.

Chcemy aby klienci otrzymywali od nas rozwiązania swoich problemów i aby polecali te rozwiązania innym. Osiągając ten cel, dążymy do zdobycia pozycji wiodącego dostawcy technologii i wiedzy w wybranych niszach.

Tworzymy wartości dla interesariuszy firmy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.

STRATEGIA FIRMY

Doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Jesteśmy stale rozwijającą się firmą innowacyjną rozwijajacą kompetencje techniczne. Działalność operacyjna obejmuje rozwój i dystrybucję sieciową innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii dla wybranych sektorów gospodarki.

Strategia firmy Structum korzysta z elementów Kaizen oraz Blue Ocean a ciągly rozwój i wprowadzanie zmian są jej kluczowymi składnikami.

misja - wizja - wartości i strategia firmy STRUCTUM