Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

Klienci o STRUCTUM

Wersja do druku Poleć znajomemu

Referencje dla STRUCTUM - Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy
Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykonalności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - aktywna rekreacja w Stężycy”.

Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową.

Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

Prezes, Jarosław Ptaszek (-)

więcej »

Referencje dla STRUCTUM - Biuro Projektów Kolejowych

Biuro Projektów Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5 potwierdza niniejszym, że P.W. STRUCTUM Sp. z o.o., Lublin wykonało na nasze zlecenia prace przy „Studium Wykonalności na dostosowanie i przebudowę linii kolejowej E-30 na odcinku Olawa-Wrocław Brochów do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC" o wartości na kwotę netto 53 300 zł (słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta zł).

Wykonane we współpracy z naszym Biurem jako Generalnym Projektantem Studium Wykonalności posłużyło do przygotowania realizacji inwestycji „Modernizacji i przebudowy odcinka linii kolejowej E-30 od Oławy do Wrocławia Brochowa ".

Z-ca Dyrektora d/s Technicznych, mgr. inż Franciszek Bojda

więcej »

Referencje dla STRUCTUM - Polska Akademia Nauk

Instytut Fizyki PAN (Warszawa) w konsorcjum z Instytutem Technologii Elektronowej (Warszawa) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków) zainicjował duży projekt badawczy współfinansowany przez fundusze europejskie. Opracowanie studium wykonalności dla tego projektu powierzono firmie konsultingowej. Na naszą decyzję o wyborze ZEFE.org największy wpływ miało bogate i dobrze udokumentowane doświadczenie tej firmy. W kwietniu 2009 roku Zespól Ekspertów ds. Funduszy Europejskich [...]

Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego, prof. dr. hab. Andrzej Suchocki

więcej »

Referencje dla STRUCTUM - Urząd Miasta Lublin

Firma Structum Sp. z o.o. rzetelnie zrealizowała całość prac w zakresie budowy portalu miejskiego. Osiągnięte rezultaty okazały się satysfakcjonujące zarówno pod względem technicznym, organizacyjnym jak i funkcjonalnym. Innowacyjne podejście do budowy dużych rozwiązań portalowych zaproponowane przez Structum Sp z o.o., pozwoliły na zbudowanie skalowalnej infrastruktury portalowej przy bardzo ograniczonym budżecie.

Nasze doświadczenia zebrane w ciągu niespełna roku od chwili uruchomienia portalu miejskiego, pozwalają nam zarekomendować firmę Structum Sp z o.o. jako wiarygodnego dostawcę innowacyjnych technologii internetowych.

Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta ds. Marketingu Miasta, Michał Krawczyk

więcej »

Referencje dla STRUCTUM - Warbud

Firma WARBUD SA w Warszawie ul. Aleje Jerozolimska niniejszym potwierdza, że firma STRUCTUM Sp. z o.o.  LUBLIN (generalny projektant mgr inż. Zdzisław Szczepaniak, uprawnienia: 317/1974/L inżynieria wodna) była naszą jednostką projektującą "Przebudowę Zbiornika Wód Deszczowych w osiedlu NADOLE w Tarnobrzegu" w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ.

więcej »

Referencje dla STRUCTUM - Tarnobrzeskie Wodociągi

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślana 1, 39-400 Tarnobrzeg mniejszym potwierdza, że firma STRUCTUM Sp. z. o.o. ul. Niepodległości 20-246 LUBLIN (generalny projektant mgr inż. Zdzisiaław Szczepaniak. uprawnienia: 317/1974/L "inżynieria wodna") była jednostką projektującą a później nadzorująca przebudowy zbiornika wód deszczowych "Nadole" miasta Tarnobrzeg, uszkodzonego wcześniej w czasie powodzi w roku 2010. Prace projektowe, także nadzór autorski prowadzone były w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ pod kierunkiem firmy wykonawczej WARBUD S.A Warszawa.

więcej »